top of page

Urheilijoille räätälöity koulutus 
Liiketoiminnan ammattitutkinto (150 osp)

  • Verkkokoulutus 4.10.2023–18.6.2024

  • Koulutuspäivät pidetään Teamsissa klo 17–20 noin kolmen viikon välein, joten voit osallistua koulutukseen mistä vaan!

  • Koulutus on tarkoitettu urheilijoille, joilla on kiinnostusta kehittää liiketoiminnan osaamista urheilu-uran aikana tai sen päätyttyä

  • Koulutuspäivissä mukana myös mielenkiintoi- sia yritysten asiantuntijoiden puheenvuoroja

Lähde mukaan kehittämään liiketoiminnan osaamistasi innos- tavaan ja käytännönläheiseen urheilijoille räätälöityyn koulu- tukseen. Koulutus toteutetaan monimuotona, mikä tarkoittaa luento-opetusta verkossa, ohjattuja projektitöitä sekä oppimis- tehtäviä. Vertaistapaamisissa muiden urheilijoiden kanssa pää- set sparrailemaan projektiasi sekä oppimistehtäviäsi.

 

Koulutuksesta saat:

  • Kehität liiketalouden osaamista toteuttamalla mielenkiin- toisia projekteja ja tehtäviä seuraasi tai valitsemaasi yritykseen

  • Verkostoidut ja pääset keskustelemaan sekä vaihtamaan ajatuksia muiden urheilijoiden kanssa

  • Pääset kuuntelemaan yrityselämän puheenvuoroja liiketa- louden uusimmista trendeistä

  • Saat vastuukouluttajaltasi henkilökohtaista ohjausta tut- kinnon suorittamiseen ja opiskeluun

  • Suoritat tunnetun ja työelämässä arvostetun virallisen Lii- ketoiminnan ammattitutkinnon 150 osp ja saat sen kautta jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Sisältö ja toteutus (teams klo 17–20)

 

Liiketoiminnan ammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestin- nän opiskelu kehittää osaamistasi myynnin ja asiakaspalvelun, markkinointiviestinnän toimeksiantojen, asiakaskokemuksen ke- hittämisen tai digitaalisten myynnin ja markkinointiviestinnän ka- navien käytössä. Koulutuksen sisältö perustuu Opetushallituksen määräämiin tutkinnon perusteisiin. Opiskelijoiden käytössä on Moodle-pohjainen verkko-oppimisympäristö.

Koulutuksen aikana osallistujat sopivat keskenään pienryhmäta- paamisia, joissa pääsevät yhdessä sparrailemaan toisiaan opin- noissa myös vastuukouluttaja ohjaa ja tukee osallistujia opinnois- sa ja tutkinnon suorittamisessa.

Tutkinnon arviointikeskustelut pidetään Teamsissa

 10.6.–12.6.2024 välisenä aikana.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan TAKKin nettisivuilla olevalla lomakkeella www.takk.fi/urheilijoille

Hinta

Koulutus on osallistujalle maksutonta.

Lisätiedot

Kouluttaja Tea Nikkilä

tea.nikkila(a)takk.fi, puh. 044 7906 429

Koulutuspäällikkö Taina Hieta-aro

taina.hieta-aro(a)takk.fi, puh. 044 7906 451

TAKKn urheilijoille räätälöity koulutus
TAKKn urheilijoille räätälöity koulutus
bottom of page